Om det gäller utveckling.

Om det gäller utveckling, då har du kommit rätt till MindSpiration. Vi stöder både individers och företagets utveckling genom Coaching, Föreläsning, Utbildning och Workshop.

  • Jobbar aktivt med individer och företagets utveckling

    Jobbar aktivt med individer och företagets utveckling

  • Jobbar aktivt med individer och företagets utveckling

    Jobbar aktivt med individer och företagets utveckling

Coaching

Coaching

Coachning är en stödjande verksamhet som går ut på att hjälpa en person eller en grupp personer att nå vissa mål.
Read More
Föreläsning

Föreläsning

"På egna kraft, från morfin beroene funktionshindrade i rullstol tills ett självständig gående liv utan värktabletter."
Read More
Utbildning

Utbildning

Är dina (kund)utbildningar effektiva? Hur kan man presentera sig och utbilda sina kunder på en mer professionellt sätt?
Read More
Workshop

Workshop

Workshop är korta effektiva utbildningar som tar max en heldag. Workshop är till både privat personer och företag.
Read More

Välkomna!

Tack för besöka våran nya hemsida!